HF60KAB

Z HamradioWiki

W grudniu 2007 roku mija 60 rok istnienia Klubu Krótkofalarskiego SP5KAB, najstarszego czynnego znaku w Polsce po II Wojnie Światowej.

Zarząd Klubu SP5KAB łącznie z Zarządem LOK postanowił uczcić tą datę poprzez wydanie numerowanych Dyplomów od l do 100 oraz okolicznościowych kart QSL.

Regulamin Dyplomu z okazji 60-lecia istnienia stacji SP5KAB - HF60KAB

Punkty na uzyskanie Dyplomu można będzie zdobywać w okresie od 24 do 31 grudnia 2007 roku na dowolnych pasmach KF ze stacją klubową oraz aktualnymi lub byłymi członkami klubu (zgodnie z deklaracją nadawcy). Każde QSO z dowolną stacją niezależnie od pasma i emisji liczy się tylko raz.

Aby zdobyć Dyplom należy zgromadzić minimum:

  • Stacje SP: 120 punktów
  • Stacje zagraniczne: 70 punktów
  • Stacje okręgu SP5: 150 punktów

Punktacja:

  • za QSO ze stacją HF60KAB: 50 punktów
  • za QSO ze stacją członka Klubu SP5KAB: 5 punktów (wg. deklaracji nadawcy, który po raporcie podaje literę A np. 59-A)
  • za QSO ze stacją byłego członka Klubu SP5KAB: 2 punkty (wg. deklaracji nadawcy, który po raporcie podaje literę B np. 599-

Zgłoszenie na dyplom należy przesłać w formie wyciągu z logu. lub emailem na adres sp5awy@netlandia.net.pl, do dnia 31 stycznia 2008 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 25 Oddział Terenowy PZK, skr, pocztowa nr.3, 00-955 Warszawa 15. Stacje zagraniczne nie później jak do 31 stycznia 2008 (liczy się data stempla pocztowego), na ten sam adres.

Rozliczenie Konkursu i przesłanie Dyplomów zostanie dokonane do końca lutego 2008 roku. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. Wszystkie QSO z stacją HF60KAB będą potwierdzone okolicznościowymi kartami QSL.

Kolejność przydzielania numerowanych Dyplomów od l do 100 będzie zależała od prawidłowo wypełnionego logu i daty ostatniej łączności dającej odpowiednią ilość punktów. W przypadku kilku stacji kończącej tego samego dnia łączności o numerze dyplomu będzie decydowała dodatkowo godzina łączności.

Członkowie i byli członkowie SP5KAB przydzielający punkty według własnych deklaracji otrzymują dyplom z numeracją począwszy od nr 101 za 20 przeprowadzonych łączności.

Dyplomy będą wydawane bezpłatnie.

Osobiste
W hamradio.pl
reklama